Video dei gol del Napoli

Napoli – Palermo 0-0 [ 17/01/2010 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eoY5kNY-5b4[/youtube]

Napoli – Sampdoria 1-0 [ 10/01/2010 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CeVWEnNLg7w[/youtube]

Atalanta – Napoli 0-2 [ 06/01/2010 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=udV6EUMN-jo[/youtube]

Napoli – Chievo 2-0 [ 20/12/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0GWmCexfL6U[/youtube]

Cagliari – Napoli 3-3 [ 12/12/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zetknTlZZU0[/youtube]

Napoli – Bari 3-2 [ 06/12/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rPvKbdcXAtc[/youtube]

Parma – Napoli 1-1 [ 29/11/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6JdeRWJePvA[/youtube]

Napoli – Lazio 0-0 [ 22/11/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PKkwmgaxFdg[/youtube]

Catania-Napoli 0-0 [ 07/11/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5BmbF2rIqX8[/youtube]

Juventus-Napoli 2-3 [ 31/10/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Sae4bE-g3HY[/youtube]

Napoli-Milan 2-2 [ 28/10/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EfQs4Qqofdg[/youtube]

Fiorentina-Napoli 0-1 [ 25/10/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QR2jnk3KJpU[/youtube]

Napoli-Bologna 2-1 [ 18/10/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_00c30zolBI[/youtube]

Roma-Napoli 2-1 [ 04/10/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_hZVqw470Vw[/youtube]

Napoli-Siena 2-1 [ 27/09/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MzljXyIqaYk[/youtube]

Inter-Napoli 3-1 [ 23/09/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h1PV5wU3Jng[/youtube]

Napoli-Udinese 0-0 [ 19/09/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HAzQlGDY7W4[/youtube]

Napoli-Livorno 3-1 [ 30/08/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uKrOwEH-JX8[/youtube]

Palermo-Napoli 2-1 [ 23/08/2009 ]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NzDcA-skmlU[/youtube]

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!