‘E nuoste so’ maghi,
e ‘a squadra di Inzaghi
a Sarri s’arrenne.
Chi ha uocchie,
me ‘ntenne:
‘a musica, ‘e quadre,
‘a letteratura,
nun songo pe’ niente
‘a sola cultura:
c’è arte, a ogne parte
ce sta n’emozione.
Nunn’è ca se scelga:
l’acchiappa, ‘e persone.‘A rete d’o belga
travolge e cattura,
‘a quant’è putente
fa quase paura.
Tenimmoce forte:
cu Mertens se parte.
Cirù, nun sì ‘e ccà:
tu viene da (M)arte!

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!